Oferta educativa
Guió de l'activitat
Unitats didàctiques
El Refugi, un lloc d'aprenentatge
Oferta educativa
Guió de l'activitat
Unitats didáctiques
Primària
(segon cicle)
Secundària
(primer cicle)
Secundària
(segon cicle)
Batxillerat
El Refugi, un lloc d'aprenentatge
Guió de l'activitat
Unitats didáctiques
Primària
(segon cicle)
Secundària
(primer cicle)
Secundària
(segon cicle)
Batxillerat
El Refugi, un lloc d'aprenentatge
Refugi Antiaeri Placeta Macià
 

Guió de l'activitat

Rebuda a la cartellera

LLOC DE L'ACTIVITAT Planell del Pla de Besòs, 1936-39 (anvers cartellera)

GUIÓ DE L'ACTIVITAT

 

 • El barri de Sant Joan Baptista (naixement i consolidació)
 • Les fàbriques: de símbols de progrés a objectius militars
  • Guerra civil /guerra convencional
  • La guerra civil espanyola: un gran camp d'entrenament per la Segona Guerra Mundial
  • La guerra total aèria: de Guernika a Palestina
  • Tipus de bombes emprats: efectes sobre els edificis i les persones
  • Panets i espardenyes: els nens de la guerra
  • El paper dels testimonis avui
  • Tothom té dret a accedir a la cultura
 • Els dos marges del riu (d'obrers industrials a pescadors, traginers i vaqueries)
  • El Camp de la Bota: la primera postguerra
  • El Camp de la Bota avui

Visita al Refugi antiaeri

LLOC DE L'ACTIVITAT Interior del Refugi Antiaeri

GUIÓ DE L'ACTIVITAT

 • De Ramon Parera a Joan Maymó: peculiaritats del refugi
  • Dues galeries, i a poca profunditat
  • Tipus d'espais dins el refugi
  • La ciutat construida enfront de la ciutat en construcció (o perquè han desaparegut tants refugis)
 • Les paves de Mussolini
  • Quant durava un raid aeri
  • Bombardeigs diürns i nocturns
  • La Defensa Aèria al barri: en Trotsky
 • L'associacionisme a Catalunya: la construcció col·lectiva dels refugis
  • Construir sota les bombes
  • Estudis de resistència del formigó
  • Com es feia la volta catalana
  • Aire i llum dins el refugi: la habitabilitat
 • Espai públic / espai privat: la casa derruïda com a símbol de l'horror dels bombardeigs
  • Per què no hem posat imatges de morts al refugi
  • L'empremta d'en Trotsky
 • L'audiovisual: veient i sentint les bombes
  • Haurà caigut a casa?
 • Quanta gent s'aixoplugava al refugi?
  • Diferències d'ús dels refugis entre 1937 i 1938
  • La presència obligada dels matalassos
 • La difusió de la protecció
  • Les recomanacions a la població civil

  Nens al refugi: testimonis gràfics

 • No els van poder matar tots: invitació a veure el documental
  • Per què hi ha tan poques fotos de refugiats

LLOC DE L'ACTIVITAT Sala de projeccions del Casal de Cultura o del MhiC

GUIÓ DE L'ACTIVITAT

 • Projecció del documental Els nens del Pla de Besòs
 • Presència d’un o més nens de la guerra adrianencs (sobretot en els grups de Primària i sempre que sigui possible): precs i preguntes dels escolars visitants
 • En el cas d'adults o estudiants de nivells superiors: video-fòrum (opcional)

 

Anar amunt