Oferta educativa
Guió de l'activitat
Unitats didàctiques
El Refugi, un lloc d'aprenentatge
Oferta educativa
Guió de l'activitat
Unitats didáctiques
Primària
(segon cicle)
Secundària
(primer cicle)
Secundària
(segon cicle)
Batxillerat
El Refugi, un lloc d'aprenentatge
Guió de l'activitat
Unitats didáctiques
Primària
(segon cicle)
Secundària
(primer cicle)
Secundària
(segon cicle)
Batxillerat
El Refugi, un lloc d'aprenentatge
Refugi Antiaeri Placeta Macià
 

Oferta educativa

L'oferta educativa del Refugi antiaeri de la placeta Macià es dirigeix a grups escolars i altres grups de joves, així com a adults, tinguin el nivell cultural que sigui i amb discapacitat o sense. Les activitats comprenen la visita guiada (d'una hora aproximadament) i el passi del documental Els nens del Pla de Besòs (d'una mitja hora), així com un possible video-fòrum després de la projecció. Així doncs, una visita completa ocupa entre una hora i mitja i dues hores.

El treball pedagògic amb alumnes vol ser complementari amb els temes curriculars abordats a l'escola.

Es vol aprofitar l'oportunitat que ofereix l'indret històric per conèixer aspectes essencials de la Defensa Passiva de la població civil adrianenca sotmesa a bombardeigs durant la Guerra Civil, especialment als anys 1937 i 1938, ubicar els barris obrers que rebien la majoria d'atacs dins el conglomerat social i arquitectònic de la vila, i reflexionar sobre les formes d'organització social davant el conflicte: tant la construcció col·lectiva dels refugis com la vida quotidiana al seu interior mentre eren necessaris.

L'oferta pedagògica s'adapta als interessos i característiques dels visitants. Tot i així, disposem d'unitats didàctiques pensades pels diferents nivells educatius, des del segon cicle de Primària fins a Batxillerat. Als nivells de Primària i Secundària, aquestes unitats didàctiques es divideixen en propostes per realitzar a l'aula abans de la visita i propostes per després de la visita.

Menció apart mereixen els Crèdits de Síntesi de Secundària, desenvolupats conjuntament amb els mestres, els quals adapten al seu crèdit els aspectes que ells mateixos trien, i els Treballs de Recerca de Batxillerat, on es treballa a partir de temes concrets que els propis alumnes cerquen.

Depenent del temps del qual disposin per fer la visita, i de la tipologia del propi grup de visitants, es pot triar entre diverses opcions:

Opció 1: Visita guiada al Refugi i visionat del documental al Casal de Cultura proper, amb video-fòrum opcional (d'una hora i mitja a dues hores)

Opció 2: Visita guiada al Refugi i visionat del documental al MhiC (Museu de història de la immigració de Catalunya), amb visita guiada al vagó de tren del Sevillano (de dues hores a dues hores i mitja)

Opció 3: Visita guiada al Refugi i visionat del documental al MhiC (Museu de història de la immigració de Catalunya), amb visita guiada al vagó de tren del Sevillano i a l'antic Parapet del Camp de la Bota (de tres hores i mitja a quatre hores)

Anar amunt